MARGITH

Jeg er pt. sømandspræst i Hong Kong. I denne tid er det meget begrænset, hvilke muligheder der er for at komme ombord på skibene. Dvs. mulighederne for den direkte samtale ansigt til ansigt og det personlige møde må vente til andre og bedre tider.

Samtale lever af dialog og at kunne se og høre hinanden direkte. Den slags samtaler er altid givende. I hvert fald er jeg altid gået beriget fra skibsbesøg – i Hong Kong og andre steder, hvor jeg har haft det privilegium at være ombord.

Lige nu må vi finde andre veje. Det giver chatten mulighed for! Gangway’en er erstattet af tryk på knapper, og i den anden ende sidder én, der har tid og er klar. 

Brug os! – både med store og mindre spørgsmål der kan rumstere i hovedet. Husk: det er en mulighed for en samtale med én, der har tavshedspligt!