Støttet af

Samtaler til Søs er opstået som et pilotprojekt på baggrund af en større undersøgelse af sømandskirkernes indsats for de søfarende og søfolks efterspørgsel til sømandskirkerne.
Undersøgelsen er udarbejdet af Danske Sømands- og Udlandskirker og har udmøntet sig i nogle konkrete anbefalinger til nye tiltag, som kan bidrage til, at sømandskirkerne fortsat er en relevant samarbejdspartner for søfarende og Det Blå Danmark.

På den baggrund har sømandskirkerne en vision om, at skabe nærvær for de søfarende på nye måder.

 

Visionen er blevet muliggjort med støtte fra:

- Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel

- Laurits Andersens Fond

- LauritzenFonden

- TrygFonden

Der skal lyde en stor TAK til fondene for midler og opbakning til projektet.